Akupunktur – fungerar det?

De flesta vet på ett ungefär vad akupunktur handlar om, men har ganska lite förståelse för denna gamla behandlingsmetod på ett djupare plan.

Akupunktur är en gammal och traditionsrik medicinsk behandling där tunna nålar sticks in i kroppen. Det vanligaste användningsområdet är för smärtlindring. Det är sällan som akupunktur används som enda behandlingsmetod, utan den har störst effekt i kombination med andra behandlingar.

Akupunktur är känt sedan 100-talet före Kristus i Kina. Praktiken finns beskriven i Huangdi Neijing, en av de viktigaste böckerna i den traditionella kinesiska medicinen. Detta verk består av två texter, där den andra. Lingshu Jing, handlar helt och hållet om akupunktur.

Det var dock troligen inte i och med att detta verk skrevs som man skapade akupunkturen. Praktiken måste ha varit känd tidigare, kanske från andra texter men också genom muntlig tradition, kanske förmedlad av ”kloka gummor”.

Akupunkturbehandling

Akupunktur i väst

Det ord som används i väst, akupunktur, kommer dock från latin. Acus betyder nål och punctura betyder sticka hål. Men ursprungligen kommer behandlingsmetoden alltså från Kina. De första länder utanför Mittens Rike i vilka man började använda sig av akupunktur som behandlingsmetod var angränsande länder som Vietnam, Korea och Japan.

De första västerlänningar som kom i kontakt med akupunktur var troligen franska jesuitmissionärer, som tog med sig behandlingen tillbaka till Frankrike. Frågan är dock vad de kallade den. Ordet akupunktur fanns nämligen inte än. Även holländare kom i kontakt med akupunkturen när de handlade med Japan och Kina. Det holländska ostindiska kompaniet uppmanade andra européer att ta reda på mer om denna medicinska metod. Den som myntade begreppet akupunktur var Willem ten Rhijne, chefsläkare på kompaniet. ten Rhijne publicerade boken De Acupunctura 1683 men det dröjde ytterligare 130 år innan de första medicinska försöken med akupunktur gjordes i Europa. Detta skedde i Isère i sydöstra Frankrike, och försöken gjordes av läkaren Louis Berlioz.

Efter andra världskriget uppvärderades mycket av den traditionella kinesiska medicinen. Det var t.ex. först nu som man började tala om traditionell kinesisk medicin, i vilken akupunktur ju ingår.

Effekter

Akupunktur bygger på principen om livsenergin, qi, som flödar genom kroppens 24 kanaler, som kallas meridianer. Längs meridianerna finns punkter som kan stimuleras med nålar för att öka flödet av qi. Meridianerna är kopplade till olika organ i kroppen, så genom att stimulera en punkt längs en viss meridian kan man påverka det här organet.

Akupunktur används framför allt för behandling av problem med musklerna eller skelettet, som smärtor i ländryggen och knäna, eller stela axlar. Det har också visat sig att akupunktur kan användas för att förebygga illamående efter operationer. Närbesläktade tillstånd, som migrän och huvudvärk, kan också mildras med akupunktur.

Det finns många praktiker inom den traditionella kinesiska medicinen som inte är helt utforskade ännu. Troligen kommer fler av dessa att korsbefruktas med västerländsk medicin och ge upphov till nya mediciner och behandlingar. Akupunktur har en roll att spela i den här utvecklingen, och det finns redan idag många i väst som har blivit hjälpta av behandlingar som nedtecknades strax före vår tideräknings början.