Vi tror oss befinna oss i en upplyst tid. Den privata sfären läggs upp på nätet och vi pratar om saker idag som inte var självklart att vädra för många år sedan. Men alla ämnen går inte att lufta lika bra idag, och ett ämne som blivit allt svårare att behandla är döden.

Döden är ett av de svåraste stressmomenten för en anhörig. Alla reagerar olika på ett dödsbesked och det är omöjligt att veta på förhand hur man skulle reagera vid någons plötsliga död. Även den väntade döden, som en långvarig cancer, kan ta hårdare än vad man hade väntat sig. Fenix begravning är en begravningsbyrå i Stockholm som känner till att varje fall är unikt.

Har ingen tid för döden?

Får verkligen sorgen plats i våra flöden? Kanske är det inte så, och kanske är vi mer ensamma med vår sorg idag än förut. Under den polerade ytan och alla filter döljer det sig kanske ämnen som vi är mer restriktiva att prata om idag, än för några år sedan.

Alla reagerar olika på sorg. På 1177.se får man i ett brett perspektiv veta hela det spektra av känslor som uppkommer:

  • overklighetskänslor
  • saknad och längtan efter den som har dött
  • förtvivlan och nedstämdhet
  • känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet
  • oro eller ångest
  • ilska och irritation
  • ständiga tankar på den som har dött och på döden
  • skuldkänslor.

Cancerfonden skriver också om chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. I våra flöden på sociala medier är det tydligt att sådana känslor inte får plats. Där lägger vi tvärtom upp motsatsen; alla glada sidor, den perfekta polerade sidan av vår vardag. Vi på Akupunkturmottagningen vill därför slå ett slag för att våga ge döden tid. Följ inte trenden att avsätta allt mindre tid för en begravning, gör tvärtom. Låt den ta plats! Läs en mycket inspirerande artikel i ämnet på SvD.

Ta hand om varandra och våga ta er tid att synliggöra döden, för de anhörigas skull och för minnet av den avlidna.