Inom nästan alla vårdinstanser idag har man problem med personalbrist. Förutom att den befintliga personalen påverkas negativt och får hög arbetsbelastning, så blir frågan också något som handlar om ren liv och död. Personalbristen orsakar nämligen platsbrist, och på många ställen i landet kan det resultera i att patienten inte ges vård i tid. Att ha möjligheten att snabbt kunna ringa in personal är en uppskattad sak för många arbetsgivare. 

Medlink är ett bemanningsföretag för sjuksköterskor och där upplever man en bra tillströmning av personal. Varför sjuksköterskor väljer att vända sig till bemanningsföretagen trots att det finns gott om fasta anställningar kan ha att göra med att man kan styra mer över sin arbetstid. Många har också erfarit bättre lönesättning via bemanningsföretaget. Genom att snabbt kunna ringa och hyra in personal kan dock arbetsgivaren säkerställa att det finns personal på plats för att undvika större olyckor. Brist på personal kan nämligen få förödande konsekvenser.

Hyrpersonalen hjälper personalen

Platsbristen är idag är ett akut fenomen i hela landet. Den beror framför allt på en växande befolkning i Sverige. Dessutom blir vår växande befolkning också äldre än förr. Samtidigt som det är många som söker sig till sjuksköterskeutbildningarna är det inte i proportion till hur många som behövs. Att det då sker ett bortfall från de fasta anställda för att arbetsvillkoren inte är tillräckligt bra, tar bemanningsföretagen och fångar in. Hyrpersonalen från bemanningsföretagen kan många gånger vara den räddande kraft, och avlastar den fasta personalen med sin kompetens och närvaro.

Det finns många exempel på när personalbristen skapat en livsfarlig platsbrist. På Karolinska sjukhuset i Stockholm innebär det hårda trycket på avdelningar av patienter i behov av vård i kombination på platsbrist en livsfarlig utveckling. I Dagens Medicin kan man konstatera att det finns et tydligt samband mellan personalbristen och dödsrisk för patienterna.