hörselAtt det är viktigt att ta hand om sin hörselhälsa vet de flesta eftersom skadorna som kan uppstå sällan går att reparera. Men vad innebär det egentligen att skydda sin hörsel och hur gör du för att ta hand om din hörselhälsa?

Det är viktigt att skydda sin hörsel eftersom om öronen utsätts för ett skadligt ljud bara vid ett enda tillfälle, kan det orsaka en bestående hörselskada i form av försämrad hörsel eller tinnitus. Det finns även en koppling mellan försämrad hörsel och psykisk ohälsa, trots detta lyssnar många på alldeles för hög musik och glömmer skydda öronen när de utsätts för höga ljudvolymer.

Visst försämras hörseln med åldern men idag lyssnar vi även på alldeles för höga ljud under för långa perioder vilket även detta försämrar hörseln. För att undvika detta bör man vara noga med att inte överbelasta sina öron. Använda hörselskydd när öronen utsätts för höga volymer, inte vistas i miljöer där volymerna är höga eller se till att begränsa tiden som man befinner sig i högljudda miljöer. Men det är inte alltid som dessa rekommendationer följs vilket kan orsaka både hörselnedsättning och tinnitus.

Hörselskador och tinnitus

Om du inte tar hand om din hörsel så kan du alltså antingen få nedsatt hörsel eller råka ut för tinnitus. Skulle du märka att du plötsligt tycker att andra pratar otydligt och svagt eller att du får svårt att höra en person som pratar när omgivningen är bullrig, så är det dags att gå till läkaren. Tinnitus känns igen på ett ringande eller susande ljud i öronen och kan antingen vara permanent eller tillfälligt. Det är inte farligt men kan vara extremt energikrävande och jobbigt. Tinnitus kan även utlösas av stress eller spänningar i hals och käke. HÄR kan du läsa mer om tinnitus och om vad du kan göra för att underlätta.

Psykisk ohälsa på grund av hörselnedsättning

Att den psykiska hälsan kan försämras hos personer som råkar ut för en hörselnedsättning är egentligen inte så konstigt. När hörseln försämras kan interaktionen med andra bli svårare, och risken för isolering ökar. Självklart kan man börja använda sig av en Hörapparat men detta kan kännas jobbigt både hos yngre och äldre personer eftersom det kan kännas pinsamt eller “fult”, vilket också kan påverka den psykiska hälsan. Ta därför hand om din hörsel redan från start och gå till läkaren så fort du upplever att något känns fel!