Vi blir allt mer intresserade inte bara av att hålla oss friska och hälsosamma, utan också att hjälpa andra med detta. Därför är det inte konstigt att intresset för utbildningar inom akupunktur har ökat.

I Sverige har vi en sjukvård, som är inriktad på att behandla skador och sjukdomar när de har uppkommit. Det är naturligtvis en mycket viktig uppgift, men i traditionell kinesisk medicin har man haft större fokus på att bibehålla det hälsosamma. Detta har bl.a. gjorts genom akupunktur, som kan användas för att hålla blodtrycket på jämn nivå eller undvika andra ohälsotillstånd. Därtill kommer behandling av sjukdomar, som också alltid har haft en plats inom akupunkturen.

En licensierad akupunktör ska alltid ha genomgått en utbildning som sträcker sig över flera år. Hur lång utbildningen ska vara varierar från ett land till ett annat. I Sverige måste man, för att få ansluta sig till Svenska Akupunkturförbundet, ha studerat akupunktur och skolmedicin i minst tre år, vid en skola som är godkänd av förbundet. I dagsläget finns åtta godkända skolor i Sverige. Förbundet arrangerar även vidareutbildningar, framför allt inom andra aspekter av traditionell kinesisk medicin.

Behandling hos akupunktörAkupunktör och patient

Att besöka en akupunktör är ingen quick fix, utan det krävs alltid mer än ett besök. Som en grov tumregel kan man säga att det krävs fem behandlingar för lindriga skador, 10-15 behandlingar för allvarligare tillstånd, och ännu mer för de allvarligaste. Om man lider av en kronisk sjukdom kan behandlingen fortsätta med stödbehandling en gång i månaden, eller en gång i kvartalet.

Behandlingen utgår alltid från en helhetsbedömning av patientens och hens livssituation. Det handlar inte bara om hälsan i strikt bemärkelse, livsstilen är också viktig och akupunktören ställer många frågor för att skapa sig en helhetsbild. Saker som närmiljö och födointag kan vara de som påverkar hälsotillståndet mest, men även då kan akupunktur vara till stor hjälp.